Điều Khoản Sử Dụng

Mọi thông tin được đặt trên websites ngoài Chocayxanh.com tự đặt. Thì chúng tôi chỉ nhận đặt thông tin cho một đơn vị duy nhất cũng như không có mục địch thương mại trên websites.

Nếu có bất kì thắc mắc có thể liên hệ với chúng tôi qua Fanpage FB.