SẢN PHẨM CÂY XANH MỚI NHẤT

CÂY CÔNG TRÌNH

Cây Đinh Lăng (Nhật)

250,000 

CÂY CÔNG TRÌNH

Cây Mẫu Tử

80,000 

CÂY CÔNG TRÌNH

Cây Trường Sinh

70,000 

CÂY VĂN PHÒNG

SEN HỒNG CÁNH TRÒN

20,000 

CÂY VĂN PHÒNG

SEN HỒNG PHẤN

20,000 

CÂY CÔNG TRÌNH

Cây Xiên Nướng

100,000 

Cây Công Trình

Các dòng cây xanh chuyên dùng để thi công thiết kế vườn tường đứng, tiểu cảnh.

CÂY CÔNG TRÌNH

Cây Đinh Lăng (Nhật)

250,000 

CÂY CÔNG TRÌNH

Cây Mẫu Tử

80,000 

CÂY CÔNG TRÌNH

Cây Trường Sinh

70,000 

CÂY CÔNG TRÌNH

Cây Xiên Nướng

100,000 

Dự án thi công thiết kế vườn tường đứng

Dưới đây là các dự án mà chúng tôi từng làm.

Chợ cây xanh văn phòng tại Đà Nẵng